I Sverige får 140 kvinnor på 100 000 bröstcancer, tätt följt av Danmark och Finland, medan 50-60 av 100 000 kvinnor i Polen, Portugal och Litauen drabbas. Måns Rosén, som är chef för Epidemiologiskt centrum på Socialstyrelsen, tycker att det är rimligt att Norden ligger högt.

- Det kan bero på att svenska kvinnor föder sitt första barn sent och tar hormoner mot sina klimakteriebesvär. Men det förklarar inte så stora skillnader; de beror nog snarare på att vi i Sverige har säkrare statistik, säger han.

Däremot har Sverige relativt låg frekvens av cervixcancer.

- En förklaring är att vi har en mer utbredd screening än många andra länder och hittar då förstadier som inte är cancer. Även olika sexvanor kan förklara skillnader mellan länderna, säger Måns Rosén.

Rapporten, som nyligen publicerades av European institute of women's health (EIWH), är den första som belyser kvinnors hälsa i samtliga 25 EU-länder.

Läs hela rapporten på Folkhälsoinstitutets webbplats www.fhi.se.