För några år sedan upptäckte en forskargrupp vid Sahlgrenska akademin i Göteborg att det i huden finns speciella nerver som reagerar på smekningar. (Vårdfacket online 2004-11-17).

Nu har gruppen tittat närmare på de olika typer av känselnerver som normalt beskrivs i litteraturen. En robot har borstat exakt över det hudområde som en viss nervtråd är kopplat till på en grupp friska försökspersoner. Under tiden har nervsignalerna mätts med hjälp av mikroneurografi.

Resultaten presenteras i senaste numret av Nature Neuroscience (2009;12(5):547-548).

Ju tätare nervsignalerna skickades i CT-nerverna desto större blev känslan av välbehag hos försökspersonerna. I de andra nerverna fanns inte samma tydliga koppling till välbehag.

Doktoranden Line Löken beskriver CT-nerverna som smekningarnas egen motorväg upp till hjärnan. Inte ens vid smärta blockeras signalerna, som snarare kan dämpa upplevelsen av smärta.

– Resultatet kan ses som ett stöd för att använda taktil massage. Vi tror att de här nerverna aktiverar oxytocin-systemet i kroppen, säger hon.