Inom särskilt boende räknar man med att omkring hälften av de gamla är undernärda och bland hemmaboende rör det sig om cirka fem procent.

Livsmedelsverkets nya råd rekommenderar minst sex måltider om dagen, tre huvudmål och tre mellanmål, men portionsstorlekarna kan variera. Däremot är det viktigt att äta många mål eftersom äldre ofta har dålig aptit och därför behöver äta oftare för att få i sig tillräckligt med näring.

De nya råden bygger på forskning om äldres sjukdomar och näringsbehov, men också forskningsrön om måltidsmiljöns påverkan på aptit och ätande.

– Aptiten kan förbättras både genom att maten är aptitlig och att måltidsupplevelsen är positiv, säger Anette Jansson, tillträdande chef för Livsmedelsverkets rådgivningsenhet.

Livsmedelsverkets råd riktar sig till olika yrkesgrupper som har inflytande på maten inom äldreomsorgen, till exempel enhetschefer, vårdare, kommunpolitiker, upphandlare, kostchefer och kökspersonal. Förslaget går nu ut på remiss till bland annat Vårdförbundet. Vid årsskiftet ska de färdiga råden publiceras.