Den här veckan har CHMP fortsatt diskussionerna om riskerna för narkolepsi i samband med att barn och ungdomar har vaccinerats med Pandemrix. Det är framför allt den svenska studien som har stått i centrum och CHMP anser att den stärker misstanken om ett samband.

I väntan på resultaten av flera studier väljer CHMP att förstärka varningstexten på Pandemrix produktinformation. Det svenska Läkemedelsverket ville tillsammans med en del andra länder gå längre och tydligt avråda från att ge Pandemrix till barn.

Andra länder ville avvakta och i nuläget inte göra någonting. Varningstexten blev därför en kompromiss mellan de två synsätten.

Läkemedelsverkets representant i CHMP reserverade sig mot det beslutet.