Har du jobbat skift inom vården i många år? Då vet du säkert att problem kopplade till oregelbundna arbetstider, som sömnsvårigheter och trötthet, ökar med åldern.

Detta visar även en undersökning som Finska institutet för arbetshälsa gjort, som presenterades i går på forskningssymposiet om skiftarbete och arbetstider som för första gången arrangeras i Sverige.

Problemen ökar med åldern

Den finska studien har jämfört arbetare över och under 45 år. Hur du påverkas av skiftarbete är individuellt. Men ålder är en tydlig faktor bakom ökande problem. Ju äldre du blir, desto större är risken att du ska drabbas av dålig sömn och problem med hälsan när du jobbar skift. Men studien konstaterar också att det finns mer eller mindre åldersvänliga skiftsystem.

Passar äldre bättre

Äldre med oregelbundna arbetstider mår bäst av att jobba få dagar i sträck. De tjänar också på att ha ett så kallat snabbt framåtroterande schema. Det innebär att man efter en ledig period börjar med att jobba ett morgonpass, fortsätter med ett eftermiddagspass, därefter ett kvällspass och sist ett eventuellt nattpass innan det är dags att vara ledig. Det är alltså olämpligt att börja med nattpass efter en ledighet.

Återhämtning extra viktigt

– Allt handlar om att snabbt få återhämtning. Med åldern blir det svårare att anpassa sig till oregelbundna arbetstider och kan man inte göra det är möjligheten till snabb återhämtning extra viktig, säger professor Mikko Härmä, som ligger bakom undersökningen.

Populärt i Finland 

Försökspersonerna som ingick i studien arbetade på flygbolaget Finnair. Men kunskapen om skiftmodellernas olika påverkan på framför allt äldre i arbetslivet har spritt sig till andra branscher, berättar Mikko Härmä.

– Snabbt framåtroterande scheman har blivit populära i många olika sektorer i Finland eftersom många äldre skiftarbetare verkar må bäst av att jobba på det här sättet.