Studien bygger på data från 8 534 tvillingar i 65-årsåldern och uppåt i det svenska tvillingregistret.  350 av dem hade fått diagnosen demens och 114 trolig demens.

Uppgifter om längd och vikt fanns noterade redan då de var i 30-årsåldern. Utifrån vikten delades tvillingarna in i grupperna underviktiga, normalviktiga, överviktiga och feta. Forskarna bedömde att 30 procent av deltagarna i studien hade varit överviktiga eller feta i 30-årsåldern.

Bland dem som fick demens var 39 procent överviktiga i 30-årsåldern och sju procent var feta. Att vara överviktig eller fet i medelåldern innebär enligt forskarna en 80-procentig ökning av risken att senare utveckla demens, Alzheimers sjukdom eller vaskulär demens jämfört med normalviktiga.

Drygt var fjärde av dem som hade varit överviktiga som 30-åring drabbades dock inte av demens, och då forskarna jämförde tvillingpar där den ena var demenssjuk, men inte den andra, såg de ingen signifikant koppling mellan övervikt/fetma och demenssjukdom.

Det talar för att genetiska faktorer och miljöfaktorer tidigt i livet påverkar kopplingen mellan övervikt i medelåldern och demenssjukdom senare i livet. Det anser forskaren Weili Xu, vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, som lett studien

Studien är publicerad i den amerikanska vetenskapstidskriften Neurology.