Under hela 2010 hyrde Gotland in sjuksköterskor för en miljon kronor. I år är siffran redan uppe i 3,5 miljoner.

Vårdavdelningar som tidigare har haft egen personal har i större utsträckning nu behövt ta in hyrsjuksköterskor, rapporterar Radio Gotland.

En orsak är att de tre senaste terminerna har inga nya sjuksköterskor examinerats på Gotland eftersom högskolan lyder under Karolinska institutet som i slutet av 2008 miste sin examinationsrätt. Först i början av 201o fick det åter rätt att examinera sjuksköterskor.

En annan orsak är att man velat hålla uppe bemanningen även under sommaren för att öka tillgängligheten och minska köerna, enligt Stefaan de Maecker (MP), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är bra för patienterna och bra för oss eftersom vi har ett system i Sverige där vi får belöning om vi lyckas hålla en bra tillgänglighet. För augusti fick vi till exempel 18 miljoner, säger han till Radio Gotland.