Mötesplats Skåne 2013 är en dag fylld av debatter och paneldiskussioner, inte helt olikt politikerveckan i Visby. Omkring 800 personer har anmält sig till ett 30-tal seminarier. Ett av de övergripande syftena med dagen är att ta fram en målbild för Skåne 2030.

Ska diskutera framtidens SUS

Merparten av diskussionerna kommer att beröra utveckling, företagande och integration. Men vårdfrågorna finns också med på schemat säger Therese Andersson, chef vid enheten för planeringsstrategier i region Skåne.

– Jan Eriksson, chef på SUS, är inbjuden för att prata om framtidens universitetssjukhus. Vi har också ett seminarium som handlar om trendspaning och krav på utveckling inom sjukvårdsområdet, säger hon.

Bygger på en skör grund

Men detta är långt ifrån tillräckligt. Det menar i alla fall representanter för aktivistgruppen Rädda sjukvården Skåne som tänker demonstrera mot arrangemanget. Demonstrationen går under parollen "Rädda sjukvården – Avgå Pia Kinhult!" och har hittills lockat till sig över 600 föranmälningar. Bland deltagarna finns vårdpersonal, patienter, anhöriga, och politiska krafter från höger till vänster.

Att prata om år 2030, när läget är kaosartat nu, är absurt, tycker Agneta Lenander, sjuksköterska och talesperson för Rädda sjukvården Skåne.

– De diskuterar 17 år framåt i tiden och vill bygga på en grund som är skör som papper. Under hela förra året gjordes 59 lex Maria-anmälningar på SUS. Siffran för i år är redan uppe i 54 ärenden. Vi kan knappt reda ut läget som det är nu, och då anordnar politikerna ett stort jippo. Det är oerhört provocerande, säger Agneta Lenander.

Vårdförbundet deltar inte

Protestinitiativet stöds av både Kommunal och Socialdemokraterna. Vårdförbundet har dock valt att inta en mer försiktig hållning och tänker inte delta i demonstrationen.

– Den finns ingen motsättning mellan oss och den här gruppen. Men vi tycker att parollen är för personinriktad, säger Mats Runsten, ordförande för Vårdförbundet Skåne.

Skyfflar över ansvar

Samtidigt delar han Rädda sjukvården Skånes frustration i sak.

– Den styrande femklövern har länge duckat för de dagsaktuella problemen inom vården. I stället skyfflar man över ansvaret på sina tjänstemän. I det har den här gruppen rätt, det pratas alldeles för lite vårdpolitik, säger Mats Runsten.