Spenshult har förlorat ett avtal och en annan vårdgivare tar över vården av reumatiker i Halland. Dessutom har behovet av slutenvård för reumatologiska patienter minskat kraftigt med hjälp av nya behandlingsmetoder och läkemedel. Dessa två orsaker gör att företaget Axess Medica, som driver sjukhuset, inte längre har förutsättningar för att kunna ha kvar verksamheten.

De vill flytta den ortopediska och ryggkirurgiska delen till Falkenbergs sjukhus och fastigheten Spenshults sjukhus är ute till försäljning eller uthyrning. Planerna är att stänga sjukhuset i september.

Uppsägningar kommer att bli aktuella, men varken verksamhetschefen eller Vårdförbundets förtroendevalda har gått att nå för en kommentar. Vårdförbundet hade så sent som i november 60 medlemmar anställda på sjukhuset.