Det är känt att natt- och skiftarbete påverkar hälsan. Nu visar ny forskning att flera års nattarbete också försämrar hjärnans funktion. Det skriver BBC News i sin nätupplaga.

Det är forskare från England och Frankrike som i en studie, publicerad i tidskriften Occupational and enviroment medicine, visar att hjärnan åldras onormalt fort hos personer som under flera år arbetar skift eller natt.

Designade för arbete på dagen 

Vår biologiska klocka är designad för att vi ska vara aktiva på dagarna och sova på nätterna. Tidigare forskning har varnat för att nattarbete kan öka risken för till exempel fetma, hjärtsjukdom och bröstcancer. I den nya forskningen har minne, snabbhet i tankeförmåga och andra kognitiva förmågor studerats hos 3 000 undersökningspersoner.

Studierna visar att natt- och skiftarbete gör att hjärnan åldras fortare än för personer som arbetar bara dagtid. De som arbetat natt eller skift i mer än tio års tid uppvisade samma resultat som personer som var sex år äldre.

Kan öka risken för misstag

En av forskarna varnar för att försämrad tankeförmåga kan leda till att misstag görs som inte annars skulle ha gjorts. Han påpekar att en del kan förbyggas med hjälp av medveten schemaläggning och regelbundna hälsokontroller.

Forskningen visar att skiftarbetares sömnkvalitet är sämre än andras även efter pensionen, men också att hjärnan återhämtar sig när skiftarbetet upphör. Även om det tar omkring fem år.