Sjuksköterska, specialistsjuksköterska – och nu universitetssjuksköterska. Det är Karolinska universitetssjukhuset som inför en ny modell för karriär- och kompetensutveckling för att få sjuksköterskor att stanna kvar och utvecklas där de behövs mest: inom akutsjukvården.

Samma dag som specialistsjuksköterskor inom barncancervård skriver att kompetens är viktigare än antalet sjuksköterskor presenterar Karolinska universitetssjukhuset en kompetensmodell med sex definierade nivåer.

  • Grundnivå 1: nyexaminerade sjuksköterskor som behöver stöd av erfarna kolleger.
  • Grundnivå 2: sjuksköterskor som arbetar självständigt.
  • Avancerad nivå 1: specialistsjuksköterskor eller barnmorskor med minst ett års klinisk erfarenhet.
  • Avancerad nivå 2, biträdande universitetssjuksköterska: specialistsjuksköterska eller barnmorska med minst fem års erfarenhet och definierat vårdansvarsområde.
  • Avancerad nivå 3, universitetssjuksköterska: specialistsjuksköterska eller barnmorska med minst åtta års erfarenhet, vårdansvarsområde, expertkunskaper och handledarmeriter.
  • Avancerad nivå 4, universitetssjuksköterska: specialistsjuksköterska eller barnmorska med samma meriter som nivå tre, samt doktorsexamen.

– Svensk sjukvård har alltför länge suttit fast i ett förlegat synsätt där sjuksköterskor ses som en homogen grupp av lätt utbytbara individer. Det har betytt att sjuksköterskor som vill utvecklas och göra karriär har haft svårt att göra det medan de har stannat kvar i kärnverksamheten. Vi ser kompetensmodellen som ett av våra allra viktigaste verktyg för att ändra sådana dåliga traditioner, säger sjukhusets HR-direktör, Lena Freijd.