– De nya ambulanserna är toppen, ett verkligt lyft framåt. Nu når vi allt vi behöver utan att behöva spänna loss oss, säger ambulanssjuksköterskan Karin Brandt vid ambulansstationen i Borlänge.

Där har nyligen två helt nya ambulanser tagits i bruk. I två år har det planerats för hur skåpen, det vill säga den del där patienten placeras, ska vara utformade i de ambulanser som framöver ska rulla på vägarna i Dalarna.

Alla har fått komma med synpunkter

Projektgruppen har letts av ambulanssjukvårdaren Jan Norman som är fordon- och teknikansvarig i Dalarna. Han berättar att i stort sett alla som på ett eller annat sätt är berörda av ambulansverksamheten fått komma med synpunkter, exempelvis hygiensjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, medicintekniker och läkare.

– Vi har försökt få med allt som kan förbättra arbetsmiljön, framför allt sådant som stärker säkerheten för patienterna och oss som arbetar i ambulanserna, säger Jan Norman.

I de nya skåpen kan två personer sitta bältade på var sin sida om patienten.

I normalfallet är det en som kör och en som sitter vid patienten. Men många gånger följer ytterligare en extra ambulanssjuksköterska med, en anestesisjuksköterska eller kanske en student.

Fram till nu har har båda visserligen kunnat använda bilbälte, men en av dem har då i princip bara kunnat arbeta med patienten i begränsad omfattning. Nu kan båda sitta säkert samtidigt som de kan ge patienten optimal vård.

Viktigt vid prio 1-larm

– Särskilt när man kör på prio 1-larm känns det väldigt skönt att inte behöva sitta obältad. Bara för att man åker ambulans är man inte säker. Det är snarare tvärtom, eftersom vi kör mot trafikreglerna. Och medtrafikanterna beter sig inte alltid som man förväntar sig, säger Karin Brandt.

En annan viktig finess i de nya skåpen är att betydligt mer av utrustningen numera kan nås direkt via takpanelen. Det gör att personalen i princip kan sitta kvar bältade i stolen oavsett vilka arbetsuppgifter som ska utföras.

Ambulanserna i Dalarna kör ofta patienter som är i behov av specialistvård till de större sjukhusen i exempelvis Uppsala, Stockholm och Göteborg. På intensivvårdsavdelningen finns sedan tidigare ett så kallat sidepack som gör det möjligt att tillsammans med patienten även ta med intensivvårdsutrustning in i ambulansen.

Ska utrustas med frontpack

I och med att alla förberedelser kan göras på avdelningen tar det bara fem-tio minuter att få in patienten i ambulansen. Nu ska det bli ännu enklare.

Foto: Bengt OlssonSå småningom ska bilarna utrustas med ett så kallat frontpack. Foto: Bengt Olsson

De nya bilarna ska nämligen förses med ett så kallat frontpack, vilket ytterligare förbättrar arbetsmiljön för de narkossjuksköterskor som följer med, exempelvis om patienten är intuberad och kopplad till en respirator.

Frontpacken har de framför sig vilket gör att de kan ha full koll på intensivvårdsutrustningen, samtidigt som de kommer åt hela patienten.