Äldre män känner större mening med livet

Äldre kvinnor upplever sämre livsmening än män. Äldrevården behöver se varje människa som den individ hon är, enligt en ny avhandling.

8 december 2010

Sjuksköterskan Pia Hedberg har i sitt avhandlingsarbete, som är en del av studien Umeå 85+, funnit att kvinnor skattar sin livsmening betydligt lägre än män. Kvinnorna i studien var också i högre grad deprimerade.

Utifrån kvinnornas berättelser drar Pia Hedberg slutsatsen att de lever mer här och nu, i görandet. Män däremot ser mer till vad de har skapat. En förklaring till att kvinnor skattar sin livsmening som lägre och i högre grad är deprimerade kan vara att de påverkas och hindras mer av fysiska begränsningar.

Barnbarn ger mening

– Kvinnorna pratar till exempel inte om att de har skapat en familj, utan mer om att det är roligt att ha en familj. Deras liv präglas mer av kontakten med barn och barnbarn. Därför påverkas de mer negativt när kroppsliga besvär hindrar dem från att umgås med barn och barnbarn, säger Pia Hedberg.

Männen tänker mer på vad de har åstadkommit i livet. Ofta var det konkreta beskrivningar som att ha skapat en familj, byggt ett hus eller ha skjutit en fjortontaggare som de tänkte på och kände sig tillfreds med.

Se individen 

En lärdom som Pia Hedberg drar av sina studier är att man i mötet med äldre ska försöka se var och en som en individ och inte tro att alla gamla vill göra samma saker. Eftersom det är svårt för äldre att hitta nya kontakter tycker hon att det borde skapas mötesplatser som de som bor hemma kan ta sig till, exempelvis dagverksamheter där kvinnor kan göra vardagliga saker tillsammans.

– Att spara in på färdtjänst, tidningsläsning och annat begränsar de gamlas möjligheter att kunna göra något de uppskattar. Sådana begränsningar borde kommunerna därför inte göra. Det är så lite som behövs för att uppmärksamma de gamlas behov, men ändå svårt, säger hon.

Disputation på fredag

Pia Hedberg lägger fram sin avhandling på fredag den 10 december vid Umeå universitet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida