Äldrevård. Många kommuner vill garantera värdigt bemötande

Åtta av tio kommuner är beredda att ge äldre skriftliga garantier om att de ska få inflytande över sin egen livssituation och värdig vård.

3 augusti 2011

Den 1 januari fick Sverige fick en nationell värdegrund för äldreomsorgen, fina ord under två paragrafer i socialtjänstlagen som beskyllts för att bara vara just fina ord.

Men nu tas ett konkret steg mot att stärka de äldres rättig­heter inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen har kommit med en vägledning som beskriver hur lokala värdighetsgarantier kan utformas. Detta är helt frivilligt, men som morot betalas en ersättning ut till kommuner som lovar att skapa garantier för en värdigare äldrevård.

233 av Sveriges 290 kommuner har sökt och beviljats ersättning. Det är upp till kommunerna själva att utforma garantierna, därför kommer de att skilja sig åt. Men syftet är detsamma, att ge enskilda individer i behov av äldreomsorg mer inflytande över sin egen livssituation.

Det kan handla om att garanteras samtal med uppföljning för att kunna komma med synpunkter på hur hemtjänstens städning, matleverans eller bemötande fungerar och få den bättre anpassad efter egna önskemål. Eller en skriftlig överenskommelse om vid vilka tider den gamla vill få hjälp. Kanske är det viktigt att få lyssna klart på ett speciellt radioprogram före kvällsmaten eller att få frukost vid en viss tid.

Garantier kan också vara kopplade till ersättning. För att sätta press på sig själva och skapa trovärdighet i sin ambition kan kommunerna utlova ekonomisk ersättning till dem som inte fått den individuellt anpassade omsorg som de garanterats.

Längre fram kommer Social­styrelsen att följa upp i vilken mån kommunerna har infört värdegrundsgarantierna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida