Anhöriga betalar priset när äldreomsorgen brister

Anhöriga betalar priset när äldreomsorgen brister
Både kvinnor och män går ner i arbetstid eller pensionerar sig i förtid för att ge omsorg till sina anhöriga. Arkivbild: Colourbox

De flesta äldre föredrar att få hjälp från äldreomsorgen - ändå ökar andelen som får hjälp av sina barn.

7 januari 2014

Var fjärde äldreboendeplats har försvunnit från kommunerna sedan år 2000. Samtidigt har anhörigvården ökat och det kostar i form av minskade inkomster och skatteintäkter, men också i form av psykisk ohälsa.

Går ner i arbetstid

För många innebär omsorgen om gamla föräldrar att det är svårt att fokusera på arbetet och att hinna med ett liv utanför arbete och omsorg.

Anhöriga som vårdar sina gamla föräldrar går ner i arbetstid, säger upp sig eller väljer att pensionera sig tidigare. Det visar en ny studie från Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. En av forskarna bakom studien är Marta Szebehely, professor vid institutionen.

Ansvaret läggs på anhöriga

– Vi vet att de flesta äldre föredrar att få hjälp från äldreomsorgen ändå ökar andelen som får hjälp av sina barn samtidigt som andelen som får del av äldreomsorgen minskar. Det är en anmärkningsvärd utveckling där ansvaret för vården läggs på de anhöriga, säger hon.

Rapporten bygger på en enkätundersökning av 3 630 personer i åldrarna 45 till 66 år. 42 procent av dem ger anhörigomsorg minst en gång i månaden. Om siffrorna översätts till hela befolkningen innebär det att 90 000 kvinnor och drygt 50 000 män har gått ner i arbetstid, sagt upp sig eller gått i pension i förtid på grund av att de ger omsorg.

Kvinnor mer påverkade

– Vi blev överraskade över att skillnaden mellan hur många män och hur många kvinnor som ger omsorg inte var större, men det vi kan se är att kvinnor blir mer påverkade av anhörigvården, säger Marta Szebehely.

Fler kvinnor upplever att det är svårt att hinna med fritidsaktiviteter och fler kvinnor är sjukskrivna på grund av att de ger omsorg till närstående.

– Det är ett bekymmer att antalet äldreboendeplatser har minskat så fort. Jag skulle önska att anhöriga som ger omsorg till gamla föräldrar fick bättre möjlighet till ersättning, men framför allt önskar jag en välfungerande omsorg med både äldreboenden och hemtjänst.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida