Bättre äldreboenden med samlad forskarkunskap

Bättre äldreboenden med samlad forskarkunskap
Tove Harnett leder projektet där forskare från olika discipliner tar ett helhetsgrepp för att få in forskning om allt från äldres måltider till utbildning av vårdpersonal.
Foto: Oskar Pollack

Nu ska ett äldreboende i Stockholmsområdet och ett i Ängelholm utvecklas utifrån forskningsbaserad kunskap om vad som är bra boende för äldre. Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet, Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan.

10 november 2011

Projektet ”Det kunskapsbaserade äldreboendet” finansieras av Vinnova. För att det verkligen ska bygga på forskningsbaserad kunskap, planerar forskarna att ta ett helhetsgrepp och införliva forskning om äldres måltider, boendemiljö och teknisk utrustning samt utbildning av vård- och omsorgspersonal.

Ett sådant helhetsgrepp kräver att forskare från olika vetenskapliga discipliner ingår i forskargruppen och att de samverkar. Det är till exempel inte givet att arkitekter har tillräcklig kunskap om vad som är bra äldreboenden.

– Det kan till exempel handla om hur man bäst bygger trygga och välkomnande boenden för personer med demens, säger projektledaren Tove Harnett vid Lunds universitet.

Eftersom projektet alldeles nyligen beviljades pengar, står projektgruppen i startgroparna för att komma igång.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida