Behålla vanor balanserar den otrygghet som sjukdom orsakar

För att äldre multisjuka personer ska uppleva hälsa och välbefinnande är det viktigt att de känner sig trygga, får vara sig själva och behålla sina vanor.

När äldre multisjuka personer får frågan om vad som är viktigt i vardagen och om sin livssituation, hälsa och välbefinnande, är det inte sjukdomarna de fokuserar på.

I sitt avhandlingsarbete fann sjuksköterskan Martina Summer Meranius att kontinuitet och trygghet i det dagliga livet var det viktigaste. Även om sjukdomarna innebar otrygghet och ovisshet inför de förändringar de skulle föra med sig, var det hur de levde i vardagen som var viktigast.

Trygghet var att få behålla sina vanor – kontinuitet hjälpte dem att balansera den otrygghet som sjukdomarna förde med sig.

Den tryggheten var inte bara förknippad med att bo kvar i sitt eget hem. Den kunde upplevas även av dem som hade flyttat till ett särskilt boende. Om de till exempel vårdades dygnet runt av personal som de kände och som kände dem.

Martina Summer Meranius lägger fram sin avhandling Era delar är min helhet. En studie om att vara äldre och multisjuk vid Linnéuniversitetet den 20 maj.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida