Bravå läggs ner

Bravå läggs ner
Annika Wåhlin lämnar sitt uppdrag som ordförande för Bravå med visst vemod. Arkivbild: Vårdförbundet

Bravå — Bra vård för äldre — har fått in sina kvalitetskrav i en ny svensk standard för äldreomsorgen.

30 april 2015

Styrelsen har därför beslutet att lägga ner föreningen.

– Vi har fått in våra krav i Sis kvalitetsstandard och därmed har vi delvis uppnått syftet med Bravå, säger ordföranden Annika Wåhlin, som nu alltså lämnar sitt uppdrag.

Annika Wåhlin, forsknings- och utvecklingsstrateg i landstinget Blekinge, brinner för äldrefrågor. Hon tycker att beslutet känns lite vemodigt. Föreningen har funnits i 15 år.

– Jag kommer att fortsätta brinna och arbeta för god kvalitet för äldre, men i och med att våra kvalitetskrav finns med i Sis standard är de väl omhändertagna och det är jag glad för, säger hon.

Ett 50-tal organisationer

Sis, Swedish standard institute, presenterade standarden som ska garantera vårdkvalitén inom äldreomsorgen för ett par veckor sedan. Bakom den står ett 50-tal organisationer, däribland Vårdförbundet, Demensförbundet, Sveriges tandhygienistförening och Svensk sjuksköterskeförening. Bravås kvalitetskrav har legat till grund för arbetet.

Standarden är inte bindande, men inför man den i sin verksamhet garanterar man också en god kvalitet på sin äldreomsorg.

Annika Wåhlin har gott hopp om att den nya standarden ska ska leda till ökad kvalitet och utveckling av vården.

– I Bravå har vi lagt mycket krut på att hålla kvalitetskraven uppdaterade till aktuell forskning. I Sis standard finns en struktur för att det sker kontinuerligt, säger hon.

Utredning om framtiden

Bravå har bestått av 17 medlemsorganisationer för professioner, vårdgivare och pensionärer. Beslutet att lägga ner föreningen föregicks av en utredning om vilken roll den skulle kunna ha i framtiden.

Två förslag fanns: att fortsätta som förr eller göra något nytt. Som att ge hedersutmärkelser till verksamheter som gör skillnad för de äldre.

– Men det kräver resurser och vi lyckades inte få någon lösning för ett sådant omtag, säger Annika Wåhlin.

Beslutet att avveckla togs i samstämmighet. Den avgående ordföranden ser tillbaka på år av kvalitetsarbete som allt mer har nått ut i verksamheterna. Nu hoppas hon att Sis standard ska innebära samma sak.

– Nu har de här organisationerna ansvar för att förbättringarna inte stannar vid dokument, utan att kommer de äldre till del.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida