mobil hemsjukvård

Fler mobila team gör att äldre kan få vård hemma

Fler mobila team gör att äldre kan få vård hemma
Mobila teamen i Göteborg utökar nu sin verksamhet för att kunna besöka ännu fler äldre och multisjuka patienter i hemmet. Stående från vänster: Från vänster på bilden läkaren Lukas Lauterbach, sjuksköterskan Elisabeth Johansson, läkaren Beatrice Aldenborg och läkaren Wilhelmina Näs. Sittande från vänster: specialistsjuksköterskan Sofia Billgren och specialistsjuksköterskan Emma Vasell.

Under coronakrisen utökar Region Västra Götaland sina satsningar på att ge äldre och multisjuka vård i hemmet med hjälp av mobila team. Specialistsjuksköterskan Sofia Billgren berättar om hur de försöker undvika onödiga sjukhusinläggningar.

? Vi försöker hjälpa alla de patienter som är sjuka och sköra och har en problematik som gör att de inte kan eller ska söka vård nu, berättar Sofia Billgren som är sektionsledare för mobila teamet på Östra sjukhuset i Göteborg.

Det handlar bland annat om patienter med hjärtsvikt, kol och astma som så långt det är möjligt ska stanna hemma och inte utsättas för coronavirus i samhället eller på sjukhus och vårdcentraler.

Bred satsning på mobila team

Västra Götaland har satsat på två sorters mobila team sedan några år tillbaka. Det är dels den mobila närvården som består av kommunal vårdpersonal och läkare från en vårdcentral. Dessutom finns närsjukvårdsteam med specialistläkare och sjuksköterska som utgår från sjukhusen.

Läs mer om de mobila teamen här.

Målet med satsningen på de mobila teamen är att äldre och multisjuka ska kunna få en bedömning i hemmet och i de flesta fall slippa åka till akuten och bli inlagda på sjukhus. Något som i dagsläget har blivit ännu viktigare.

? Det har blivit jättemycket att göra nu, men det är å andra sidan bra för då hinner vi hjälpa många, säger Sofia Billgren.

Misstänkt coronasmitta

Sedan tidigare har Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg fem bilar, varav tre är stationerade på Östra sjukhuset där Sofia Billgren arbetar. I veckan fick de en fjärde bil för att kunna göra ännu fler hembesök.

? Det händer naturligtvis att vi kommer hem till patienter med misstänkt coronasmitta. Vi får ju information innan vi åker ut, finns det misstankar om att patienten kan vara smittad tar vi på skyddskläder innan vi ringer på. Vi har tydliga rutiner och riktlinjer för hur vi ska agera.

De mobila teamen har haft flera misstänkta fall och det är många av deras patienter som har symtom som tyder på att de skulle kunna vara smittade med coronavirus.

? Vi hade till exempel en patient som hade haft symtom under flera dagar och var så påverkad av andningssvårigheter att det krävdes sjukhusvård. I de lägena får vi ringa efter ambulans.

Oro bland multisjuka

Men oftast handlar det om att patienterna har andra sjukdomar och många gånger är de oroliga för hur coronautbrottet påverkar dem. Just nu är det hård belastning på sjukvården och svårt att komma fram. De mobila teamen kan göra en stor insats genom att hjälpa patienterna direkt i hemmet eller se till att de får rätt vård.

Sofia Billgren är specialistsjuksköterska inom vård av äldre och sektionsledare för mobila teamet på Östra sjukhuset i Göteborg.

? I går var vi hemma hos en patient med känd hjärtsvikt som vi hade träffat tidigare. Patienten hade svårt att andas och det var en anhörig som ringde och undrade om vi kunde komma. Vi åkte förstås ut akut och kunde snabbt konstatera att patienten hade försämrats i sin hjärtsjukdom och samlat på sig en hel del vätska i lungorna. Det kunde inte lösas på plats så vi fick tillkalla ambulans eftersom patienten behövde vård på sjukhus. Men en annan patient som också försämrats i sin hjärtsjukdom kunde stanna hemma sedan vi gett läkemedel och tagit en del prover på plats.

Bra teamarbete

Specialistläkare och sjuksköterskor som ingår i närsjukvårdsteamen arbetar även på andra håll inom kliniken och har den mobila sjukvården som en del av sin tjänst.

? Vi har ett väldigt bra teamarbete här. Det är olika läkare som kommer och går vilket gör att vi lär känna väldigt många och får en bra samverkan inom kliniken. Sjuksköterskorna har också andra tjänster, till exempel inom ambulansen eller på akuten. På så vis sprider vi kunskapen och den mobila verksamheten blir inte lika sårbar.

Primärvården åker hem

Utöver närsjukvårdsteamen finns alltså även mobila närvårdsteam som utgår från vårdcentralerna i Västra Götaland. Även de har skalat upp och lägger mer tid på hembesök och har dragit ner på de planerade mottagningsbesöken på vårdcentralerna. Åsa Lind, som är primärvårdschef för Närhälsan, säger till Göteborgs-Posten att de har omformat sin verksamhet den senaste tiden.

Nu försöker de se till att patienterna, så långt det är möjligt, inte ska behöva komma till vårdcentralerna eftersom man inte vill att de ska sitta i väntrummen och bli smittade. Hembesök, utökad telefonrådgivning och distansbesök via video används som alternativ till de fysiska besöken på vårdcentralerna.

Mobila team

  • Satsningen på mobila team som ger äldre och multisjuka patienter vård i hemmet började införas på bred front i Västra Götaland 2015.
  • Resultatet har blivit färre akutbesök och färre inläggningar för patienter som får mobil hemsjukvård.
  • Flera andra regioner planerar att följa efter och införa liknande modeller.
  • Region Dalarna skriver i ett pressmeddelande att de denna vecka startar ett mobilt sjukvårdsteam i Falun/Borlänge i samarbete med kommuner och vårdcentraler.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida