Geriatrik

Geriatrik

Äldres hälsa och ohälsa — en introduktion till geriatrisk omvårdnad. Anna Ekwall (red). Studentlitteratur 2010, www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-05353-0

Lika lite som det går att skriva en lärobok om hur unga män-nisk­or ska vårdas går det att bestämt säga hur vården av gamla ska vara. Däremot går det att berätta om den kunskap som finns och om det specifika som kan krävas vid vård av gamla med olika sjukdomstillstånd. Det gör författarna till den här boken. Kunskap byggd på forskning specifik för den åldrande människan, som till exempel munhälsa, yrsel, smärta, demens och vård i livets slut, beskrivs med referenser till källor för fördjupning. En del kapitel har karaktären av handbok, ”gör så här”, medan andra beskriver kunskapsläget mer övergripande.

Viktig kunskap om vård av gamla samlade i en bok; att läsa och kanske att kolleger emellan diskutera hur kunskapen kan användas på den egna arbetsplatsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida