Här styr de boende

Här styr de boende
Kerstin Johansson tycker om att baka - och gott blir det.

God mat och fullt med aktiviteter för de boende är Tubberödshus signum. En bra grund för vården av de gamla.

5 februari 2014

Äldreboendet Tubberödshus ligger på Tjörn nära havet. Eftersom dagsprogrammet för de boende är späckat måste Annica Svensson planera sitt arbete noggrant.

?— I vanliga fall är det speciellt när sjuksköterskan kommer, de boende får någon att prata med. Här är inte det behovet så stort eftersom så mycket annat händer och aktiviteterna är många.

??En rejäl frukostbuffé med gröt av olika slag, äggröra, korv, inlagd sill och mycket annat, står framdukad till 10.30. Snart är det dags för elvakaffe och lite senare gymnastik för dem som vill. Alla, även rullstolsburna och personer med demens, kan delta. Romanläsning och ibland besök av kyrkans diakonissa är också uppskattat av de boende.

?För Annica Svensson gäller det att hitta rätt tid för besök hos patienterna. Hennes ansvar är bland annat att dela dosetter och att förebygga och uppmärksamma sår och risk för sår. När något händer en patient gör hon en bedömning och kontaktar läkare om det behövs. ?

Hon rapporterar nutrition, trycksår och fall i Senior alert och kan konstatera att få patienter på Tubberödshus har sår och att undernäring är ovanligt. Om det behövs gör kockarna i köket näringsdrycker.

?Skulle ett sår uppstå, vilket är ovanligt, läker de oväntat fort. Några riktigt långdragna sår har de lyckats läka.

?— Jag är ganska säker på att den vällagade maten har betydelse. Jag ser hos andra patienter som får sin mat i en oaptitlig svart låda hur motigt det är för dem att äta. Så är det inte här.??

Annica Svensson äter själv gärna lunch på Tubberödshus, ett bra tillfälle att träffa de boende.

?— Det är trevligt i matsalen och maten är god. Jag ser att de boende mår gott. Då passar jag på att prata både med dem och med personalen.

?Hon hör nästan aldrig att någon har tråkigt eller känner sig ensam. Förutom alla aktiviteter har de boende också möjlighet att bjuda sina nära och kära på middag för en billig penning.

Fakta

Tubberödshus drivs som intraprenad. Chefen Lilian Bohlin har gått ner från heltid till halvtid eftersom hon tycker att boendet inte behöver hennes stöd i lika hög grad längre. Medarbetarna tar ett allt större ansvar och sköter många delar av verksamheten själva. Även de äldre är delaktiga och har inflytande på boendet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida