Hon gör behovet av vård synligt

Hon gör behovet av vård synligt
När Kajsa Thorsell, som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholm, insåg att biståndbedömarna behövde ett instrument för att mäta omvårdnadsbehov och tidsåtgång i äldreomsorgen som var enkelt, skapade hon ett sådant.
Foto: Privat

Sjuksköterskan Kajsa Thorsell har utvecklat en metod för att mäta vårdbehov och resursanvändning på ett enkelt sätt. I dag lägger hon fram sin avhandling vid Lunds universitet.

När Kajsa Thorsell, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholm, började med sitt avhandlingsarbete ville hon utveckla en metod för att på ett enkelt sätt göra behovet av vård hos de gamla i särskilda boenden synliga.

Tanken var att utveckla ett mätinstrument som biståndshandläggare skulle kunna ha till sin hjälp när de ska bedöma den enskildes vårdbehov på särskilda boenden inom kommunal äldreomsorg.

– Det finns redan mätmetoder, men de är så komplicerade att de inte används, säger Kajsa Thorsell.

Care optimizer mäter vårdbehovet

Resultatet av hennes studier blev Care optimizer, som är lättare att använda än befintliga metoder. Care optimizer mäter vårdbehov och resursanvändning med hjälp av två mätinstrument: Time in care for need (TiC-n) och Time in care for time (TiC-t).

TiC-n mäter det individuella omvårdnadsbehovet och TiC-t mäter den tid det tar att utföra de vårdaktiviteter som behövs i omvårdnaden av vårdtagaren. Resultatet av bedömningen ska sedan kunna ligga till grund för beräkning av vilka personella resurser som krävs för vården.

Ger underlag för bemanning

Kajsa Thorsell har jämfört metoden med andra och funnit att Care optimizer kan vara en användbar metod för att utifrån individuellt bedömda vårdbehov bemanna särskilda boenden. Den är enkel att använda och känsligare för individuella behov än Acuity-qualitymetoden, en i England utvecklad mätmetod.

Avhandlingen Utveckling av en metod, Care optimizer, för mätning av vårdbehov och resursanvändning inom kommunal äldreomsorg, läggs fram i dag vid Lunds universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida