Hopp om bot. Medicinska framsteg kommer inte att lösa problemet

En förhoppning som många har är att ett botemedel mot Alzheimers sjukdom eller andra medicinska framsteg kommer att lösa problemet med skenande kostnader för framtidens äldrevård. Men allt talar för att det blir precis tvärtom.

Om 20—30 år har vi förhoppningsvis betydligt bättre medicinska behandlingar, kanske till och med bot, mot Alzheimers sjukdom, cancer, hjärt-kärlsjukdomar och fetma och problemen med antibiotika­resistens är förhoppningsvis också lösta. Men det innebär inte att behovet av sjukvård minskar.?

— Det kan i stället betyda ännu större förväntningar hos den enskilde individen på en väldigt avancerad sjukvård högt upp i åldern, säger Mats Olsson, framtidsstrateg och ledare för studien Morgondagens hälsokonsument på Kairos Future.??

Han anser att ökade möjligheter kommer att leda till ökade krav, vilket i sin tur kommer att leda till ökade kostnader.?

— Tar man bort Alzheimers och andra sjukdomar, då är man inte en dement kravställare längre utan en betydligt mer alert och väldigt gammal sådan. Framtidens äldre kan ställa krav som samhället inte kan uppfylla. De kan ha råd att köpa privat vård i stället, något som kan leda till en ”amerikaniserad”, ojämlik vård som tar död på den svenska solidariska välfärdstanken.??

Redan nu räknar man med att minst var tionde person som föds kommer att bli över 100 år. I en framtid är det inte orealistiskt att tänka sig en livslängd på 120 år. Men äldrevård kommer inte att behövas mindre utan snarare mer i ett sådant scenario.?

— Varje sjukdom vi kan bota kommer att skjuta upp dödligheten, men också öka risken att man drabbas av andra åldersrelaterade sjukdomar, framför allt i det centrala nervsystemet, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet.?

Inte ens ett botemedel mot Alzheimers sjukdom kan påverka behovet av demensvård i någon större utsträckning, möjligen endast tidpunkten för när behovet uppstår, menar Yngve Gustafson.?

— Löser man Alzheimers gåta så kommer man att leva ännu längre och bli ännu mer kärlsjuk och så får man vaskulär demens i stället. ??Och utsikterna för att helt kunna bota demenssjukdomarna är små, anser han.

— Jag tror inte att vi någonsin kommer att kunna förhindra åldersrelaterade sjukdomar i hjärnan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida