Coronakrisen

”Ibland måste vi stå på oss mot läkare”

”Ibland måste vi stå på oss mot läkare”
Kerstin Carlsson, mas i Sävsjö och ordförande för Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering. Foto: Annika Nilsson.

Ivos granskning av äldrevården under coronakrisen visar att många medicinskt ansvariga sjuksköterskor efterfrågar en bättre kontakt med regionerna.  

Inspektionen för vård och omsorg har granskat alla 1 700 särskilda boenden för att se hur de har agerat under våren. Av dem har 91 boenden bedömts ha så stora brister att ivo kommer att utreda dem närmare under sommaren. Bland annat ska journaler gås igenom.

Som en del i granskningen har medicinskt ansvariga sjuksköterskor, mas, i samtliga kommuner och hos en del privata vårdgivare intervjuats. Svaren visar att många tycker att samarbetet med regionerna behöver förbättras.

Dagliga Skypemöten under krisen

– Man måste veta vart man ska vända sig som sjuksköterska på kommunen när man behöver ha en läkare och så vidare, säger Kerstin Carlsson, mas i Sävsjö och ordförande för Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

– Det är väldigt viktigt för den kommunala hälso- och sjukvården att det finns bra rutiner för hur vi gör och vem som har ansvar för vad. Hur får vi kontakt med läkare och hur gör vi bedömningar tillsammans?

Hur fungerar den kontakten för dig i ditt arbete?

– I min region har vi ett bra samarbete. I många år har vi varje vecka haft Skypemöte med kommunen, vårdcentralen och slutenvården på det sjukhus vi jobbar mot för att stämma av läget. Hur ser det ut, vilka patienter har vi, kan den här patienten stanna ett dygn till på sjukhuset för att vi i kommunen ska kunna ta emot på ett bra och patientsäkert sätt och så vidare.

Missa inte det senaste från Vårdfokus – prenumerera på vårt nyhetsbrev

– I och med pandemin utökades de här mötena under den mest intensiva fasen till att ha Skypemöte varje morgon med avstämningar hur läget ser ut.

Svårt att få ut läkare till boenden

Men det funkar inte lika bra överallt, enligt intervjuerna med medicinskt ansvariga sjuksköterskor runt om i landet. Kerstin Carlsson säger att länken mellan kommunal och regional vård ibland brister.

– En känsla från våra diskussioner i föreningen är att det handlar om problem med att få information och att få ut läkare till våra boenden. Det är tufft på vårdcentralerna, de har svåra arbetssituationer och så ska man samverka med oss fast det är ont om läkare på en del håll.

– Vi kan känna att det skulle behövas mer läkartid ute på våra boenden. Det är viktigt att vårdcentralerna får tillräckliga resurser för att kunna stödja oss. Vi kan ha patienter och sköta om dem, men vi måste ha stödet från läkare som ordinerar och gör bedömningar.

Generella bedömningar av patienter

Pressen på slutenvården och regionerna som kan göra det svårt att få läkare att göra besök gör enligt Kerstin Carlsson också ofta att utskrivningar snabbas på för att få ut äldre patienter från sjukhusen. Ivos granskning visar att äldre i många fall inte har getts någon individuell bedömning under coronavåren.

– Personligen tycker jag att det är mycket märkligt att allmänna bedömningar har gjorts, det är lite skrämmande. Vi pratar hela tiden om att se till patienten och dennes behov och det är det vi jobbar efter hela tiden. Våra sjuksköterskor bedömer patienten och ska kontakta läkare och det är oroväckande om man har gått ifrån det, säger Kerstin Carlsson.

– Vem är det som har gjort de här generella bedömningarna, är det vi på kommunerna eller på vårdcentraler och läkarhåll? Det framgår inte riktigt än. Ibland måste våra sjuksköterskor stå på sig mot läkare för att vara tydliga med att här behövs det en bedömning från dig.

Ivo:s granskning

Inspektionen för vård och omsorg har gjort en tillsyn av hur förutsättningarna varit för individuell vård och behandling på 1 700 särskilda boenden för äldre. Målet har varit att få svar på om patienterna under pandemin får en individuell bedömning av läkare och att de vårdas i enlighet med den bedömningen.

Ivo har gjort intervjuer med 329 medicinskt ansvariga sjuksköterskor, eller motsvarande, i alla kommuner och hos privata vårdgivare. Hälso- och sjukvårdsdirektörer i alla 21 regioner har också intervjuats.

Tillsynen visar enligt ivo att boendena "i stor utsträckning" möter de behov som finns och att läget har förbättras under pandemins gång, men att det finns flera allvarliga problem. Av de 40 särskilt drabbade kommuner som står för 70 procent av alla covid-dödsfall på äldreboenden hade bara 60 procent fullständiga förutsättningar för att göra individuella bedömningar och behandlingar av covid-19 på äldreboenden.

Ivo ska titta närmare på 91 boenden genom att begära in och granska patientjournalerna för smittade och avlidna från februari till juni. Nya intervjuer ska också hållas med ansvariga sjuksköterskor. Arbetet pågår till början av hösten.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida