Jobba kvar efter 65

Jobba kvar efter 65
Foto: Folio bildbyrå

Närmar du dig 65 år men älskar jobbet och har orken kvar? Förutom trivseln kan det vara lönsamt att fortsätta arbeta. Men för kvinnor med låg inkomst kan vinsten bli måttlig.

?1. Tjäna pensionspengar

Den som fortsätter arbeta fortsätter att tjäna in pensionsrätter i det allmänna pensionssystemet. Dessutom blir effekten ännu högre av att vänta med att ta ut pensionen, eftersom den då delas upp på färre år. Många som fortsätter arbeta efter 65 år höjer sin allmänna pension med 7—8 procent för varje år. En medelinkomsttagare som arbetar ett extra år heltid ökar sin ålderspension med omkring 1 200 kronor i månaden före skatt.?

Men det gäller inte alla. Hälften av alla kvinnliga pensionärer i dag, även de som yrkesarbetat, har så låg pension att de får en viss utfyllnad genom garantipension och ofta även bostadstillägg. Därför får den som haft låg inkomst under sitt yrkesliv, endast en måttlig ökning av sin sammanlagda tillgängliga inkomst av att fortsätta arbeta som pensionär. Det beror på att enligt dagens regler minskar garantipension och bostadstillägg när pensionen ökar. Det kan komma att ändras eftersom regeringens pensionsåldersutredning föreslår att garantipension och bostadstillägg inte ska påverkas av arbetsinkomster efter 65 års ålder. ???

2. Tjäna in tjänstepension

?Förutom den allmänna pensionen som består av inkomstpension och premiepension, har omkring 90 procent av arbetstagarna tjänat in tjänstepension. Den är oftast reglerad i kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen och fackförbunden. Den som arbetar inom kommun och landsting har en unik möjlighet att fortsätta arbeta in tjänstepensionspengar även efter 65 års ålder, vilket endast går i avtalen KAP-KL och AKAP-KL.

Det kan innebära att det ändå är lönsamt att fortsätta arbeta efter 65 år för låginkomsttagaren, trots att garantipension och bostadstillägg kan minska. I dag försvinner garantipensionen när den egna allmänna pensionen överstiger 11 368 kronor per månad för ogifta och 10 076 kronor för gifta. Däremot påverkas inte garantipensionen av om tjänstepensionen ökar. Med de andra stora tjänstepensionsavtalen, som privattjänstemännens eller de statsanställdas, slutar inbetalningarna efter 65.? ?

3. Lägre skatt som arbetstagare?

Sedan den nuvarande alliansregeringen infört jobbskatteavdraget betalar pensionärerna högre skatt än de som jobbar. Pensionärsorganisationerna har rutit ifrån och lyft fram att det både är orimligt och orättvist. Frågan är het i årets val då både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna utlovar sänkt skatt för pensionärerna. ?

Den som fortsätter jobba det år man fyller 66 år och kommande år betalar lägre skatt än andra yrkesarbetande därför att jobbskatteavdraget är dubbelt. På löner upp till 191 000 kronor är skatten endast 8 procent.?

Skattereglerna har stor betydelse även som pensionär, i ännu ett avseende: Skatten på pensionsinkomsten är extra hög fram tills året man fyller 66 år, då pensionärer får höjt grundavdrag. Det kan innebära runt 10 000 kronor mer i skatt för den som går i pension vid 65, än för den som väntar till året efter med att börja ta ut pension.?

RIK PÅ BOENDET
Pensionärerna är i genomsnitt den mest förmögna åldersgruppen i Sverige. Många, speciellt män, har goda ekonomiska resurser tack vare fastighetsägande utan stora lån. Men det är en klen tröst för alla som inget äger.

Tips!

Försäkringar:
Se över vad som gäller om du jobbar efter 65 år. Rätten till a-kassa försvinner, sjukförsäkringen finns kvar om du inte blir långvarigt sjuk, men utfyllnaden från kollektivavtalet gäller inte längre. Stick- och skär-skadeförsäkringen via Vårdförbundet tar också slut vid 65 år.

Kolla vad du får:
Gör egna prognoser på pensionsmyndigheten.se eller minpension.se, där finns även en räkne- snurra för bostadstillägg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida