Krav på fler specialistutbildade sjuksköterskor i äldrevården

Nu ger sig Vårdförbundet in i debatten om äldrevården i Sverige. Sineva Ribeiro, förbundets ordförande, lyfter fram kunskapsbristen hos personalen som ett stort problem och ser fler specialistutbildade sjuksköterskor som en lösning.

16 november 2011

I dag är 17 procent av sjuksköterskorna inom äldrevården specialistutbildade. Bara två procent har specialistutbildning med inriktning mot vård av äldre. Det visar nya siffror från Vårdförbundet.

– Det räcker inte med fler händer. Vi måste öka kunskapsnivån hos dem som ska leda vården av äldre multisjuka. Där finns en kunskapsbrist i dag och där behövs specialisterna, säger Sineva Riberio.

Kompetens som behövs

Hon är inte ute efter att sjuksköterskor ska ta över undersköterskornas jobb på svenska äldreboenden, men anser att det ska finnas specialistsjuksköterskor som ledare inom den patientnära vården, experter på bland annat trycksår och fallskador, som kan visa på den kunskap som krävs för att de äldre ska må bra.

Finns inte redan sjuksköterskor på ledande och konsulterande funktioner inom äldreomsorgen i dag?

– Jo, men de är för få. Det visar vårdskadorna och det visar debatten som pågår just nu om missförhållanden i äldrevården. Jag tror inte att kommunerna ser sig själva som vårdgivare i dag. De brister också i kunskapen om vad de här yrkesgrupperna kan göra. Men i takt med att vi blir fler äldre sjuka kommer behovet av specialistkunskap att öka ännu mer.

Specialistkunskap ska löna sig

Två krav som Vårdförbundet vill skicka med i debatten är att staten ska betala specialistutbildningar för sjuksköterskor och att det ska löna sig att utbilda sig till specialist.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida