Mobilt team erbjuder multisjuka kvalificerad vård

Mobilt team erbjuder multisjuka kvalificerad vård
Äldre multisjuka på smäländska höglandet ska få hjälp av ett mobilt team, Arkivbild: Colourbox

På småländska höglandet slipper äldre med flera olika sjukdomar ta sig till sjukhus.

Ett mobilt geriatriskt team för multisjuka personer över 75 år finns nu inom Höglandets sjukvårdsområde i Småland. I teamet ingår förutom sjuksköterskor och läkare även arbetsterapeut, sjukgymnast och apotekare. Tanken är att personer med flera diagnoser ska få den vård och behandling de behöver hemma och inte behöva åka till sjukhus.

Slipper läggas in 

Teamet vänder sig framför allt till dem som bor i sitt eget hem.

– Främsta orsaken till att vi finns är att äldre personer med flera olika diagnoser ska få en bättre livskvalitet och att de ska slippa läggas i på sjukhus titt som tätt, säger sjuksköterskan och processledaren Emma Johansson till Tranås tidning.

Tanken är att anhöriga ska avlastas, bland annat genom att teamet sköter kontakter med mottagningar, tandläkare och biståndshandläggare.

Minst 75 år 

Patienterna kommer att vara knutna till teamet under en begränsad tid, ungefär 15 veckor. För att remitteras till teamet ska patienten vara minst 75 år. Han eller hon ska också uppfylla några av ett antal krav, exempelvis att ha varit på sjukhus minst tre gånger senaste året, ha minst fyra kroniska diagnoser, minst sex stående ordinationer på läkemedel eller behöva hjälp med personlig vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida