Neurovetenskap

Neurovetenskap

Det åldrande minnet. ?Nycklar till att bevara ?hjärnans resurser?Lars Nyberg, Lars-Göran Nilsson & Peter Letmark?Natur & Kultur 2016. www.nok.se?

3 januari 2017

Risken att få en demenssjukdom och tappa sin personlighet är det som oroar många mest inför åldrandet. Då är det viktigt att veta att mindre än 10 procent av befolkningen över 65 år drabbas, och att drygt hälften av alla 90-plussare inte har en demensdiagnos. Författarna till den här boken vill lyfta fram att många har välbevarade minnesfunktioner högt upp i åldrarna, och försöka besvara frågan om vad vi själva kan göra för att bevara våra kognitiva förmågor.

?I det så kallade Betulaprojektet har forskare under nästan 30 år följt runt 5 000 personer för att kartlägga hur minnet förändras genom åren, och vilka faktorer som är viktiga för minnets utveckling under hela livet. Både arv och miljö påverkar; fysisk aktivitet, rätt kost och stimulerande arbetsuppgifter och social samvaro ökar chansen för att minnet och hjärnan ska åldras på ett bra sätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida