Nu finns kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor i äldrevård

Nu finns kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor i äldrevård
Kompetensbeskrivningen innehåller avsnitt om bemötande, säkerhet och vårdmiljö bland mycket annat. Arkivbild: Colourbox

Hur ska specialistsjuksköterskor inom äldrevården arbeta? Ja, nu finns det tydligt beskrivet i den kompetensbeskrivning som precis har blivit klar. Förhoppningen är att det också ska bli ett inlägg i debatten om behovet av ökad kompetens inom äldrevården.

Endast 197 av landets 12 316 sjuksköterskor i äldrevården har specialistkompetens. Från alla håll är man ense om att det är alldeles för få och att kompetensen inom äldrevården behöver öka.

– Arbetsgivarna måste ställa krav på specialistkompetens och samtidigt stötta de sjuksköterskor som väljer att fördjupa sina kunskaper och ta en specialistexamen, säger Monica Berglund, ordförande i Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård.

Som ett led i att stärka specialistsjuksköterskans roll och tydliggöra funktionen lanserar föreningen nu en kompetensbeskrivning.

Här beskrivs specialistsjuksköterskans kompetensområden, hur hon ska använda sin kunskap, och vad hon kan bidra med för att ge de äldre en bättre och säkrare vård.

– Tyvärr är det också så att de som specialistutbildar sig ofta inte får nya arbetsuppgifter och utökat ansvar på sin arbetsplats. Arbetsgivarna måste bli bättre på att använda den kompetens som finns och förhoppningsvis kan kompetensbeskrivningen bidra till det, säger Monica Berglund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida