Nya fall av hemofilus vid äldreboende i Karlskrona

Ytterligare två boende på äldreboendet Hjulhammar har konstaterats smittade med hemofilus-bakterien. Tidigare har fem personer insjuknat i lunginflammation och en av dem har dött.

20 oktober 2011

Förutom de två nya smittade bland de boende har även två i personalen testats positiva för bakterien. Därmed har totalt 13 personer drabbats – sju boende, fem i personalen och en anhörig.

– Inget av de nya fallen bland de boende har lett till att den smittade insjuknat eller behövt läggas in på sjukhus. När det gäller nya fall bland personalen har det liksom tidigare handlat om luftvägsinfektioner men inte lunginflammation säger smittskyddsläkaren Rickard Eitrem.

Det var i början av oktober som tre boende insjuknade i lunginflamation. Ytterligare två boende insjuknade veckan därpå – en vad dem var den 98-åriga kvinna som avled.

Hemofilus-bakterien slår vanligtvis till mot barn och är i regel ofarlig och att den orsakar allvarliga sjukdomar hos äldre är mycket ovanligt.

En av de smittade ligger fortfarande kvar på sjukhus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida