Palliativ enhet i Eslöv fick BraVås hedersutmärkelse

BraVås hedersutmärkelse för 2007 gick till den palliativa resursen i Eslöv. Ett speciellt hedersomnämnande har gått till Carema äldreomsorg i Östersund.

Den palliativa resursen i Eslöv fick hedersutmärkelsen för ”sitt kunskapsöverbryggande arbetssätt för att förbättra vården vid livets slut; målsättningen att skapa trygghet, kontinuitet och kvalitet för de äldre, närstående och personal”.

– Med hjälp av bland annat den disputerade sjuksköterskan Magdalena Andersson har några undersköterskor fått en speciell utbildning. Den innebär att de kan träda in och lösa av andra undersköterskor och sjukvårdsbiträden som hamnat i en svår vårdsituation och inte vet hur de ska lösa problemet, berättar Anette Richardson, ombudsman på Vårdförbundet och en av dem som arbetar med BraVå.

Det innebär alltså att undersköterskor och sjukvårdsbiträden – och därigenom både vårdtagare och anhöriga – kan få extra kompetent stöd i svåra situationer.

Carema äldreomsorg AB, Östersund, bedriver hemvård i fyra områden i Östersund och får ett hedersomnämnande för sitt arbete för att förbättra hemvården för de äldre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida