Pension. Uppgifter kan fattas i prognosen

7 november 2012

Många använder webbplatsen minpension.se för att få en prognos om sin framtida pension. Men för kommunal- och landstingsanställda har det visat sig att all information inte finns där. Pensionsmyndigheten hävdar att tjänstepen-sionsförvaltaren KPA lämnar ofullständiga uppgifter till sidan. Enligt KPA beror problemet på dålig information om vad som ska rapporteras in. Men KPA meddelar att problemet inom kort ska vara löst.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida