Problemet med 40-talisterna är överdrivet

Den demografiska bomb som det ofta talas om att Sverige ska drabbas av när alla fyrtiotalister blir gamla, omkring år 2020, är en myt. Däremot innebär utvecklingen att pengar kommer att behöva flyttas från barnen till de gamla.

Det säger Lars Tornstam, professor i sociologi i Uppsala med inriktning mot socialgerontologi .

– Det är en alldeles våldsam beskrivning av demografin. Man framställer det som om vi står inför en katastrof, men i själva verket har vi redan nu klarat av förändringen till två tredjedelar. Och vi kommer att klara av den återstående delen också.

Samma sak har sagts förr

Den här typen av myter har funnits tidigare, säger han, och påminner om makarna Myrdals Kris i befolkningsfrågan, som kom på 1930-talet och handlade om de konsekvenser den sjunkande nativiteten skulle få för Sverige och de åtgärder som de föreslog.

– De sa samma sak då, men det blev ingen kris, det gick väldigt bra.

Att antalet barn minskar och de äldre blir fler stämmer, medger Lars Tornstam, men han påpekar att antalet 20- till 64-åringar, de som ska försörja oss, är konstant. Förändringarna kommer att kräva att pengar flyttas från barnomsorg och skola till äldreomsorg, men det ser Lars Tornstam mer som ett pedagogiskt problem.

Påverkar de gamla negativt

Det stora bekymret med den här typen av domedagsprofetior, som han anser att talet om den demografiska bomben är, är att de har en negativ påverkar på dem som arbetar i äldrevården och de äldre själva.

– Jag hörde talas om en äldre dam som hade bildat en självmordspakt tillsammans med andra äldre, eftersom hon kände sig som en belastning för samhället.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida