”Självklart ska äldre kvinnor få östrogenbehandling”

”Självklart ska äldre kvinnor få östrogenbehandling”
Många äldre kvinnor har besvär med urinvägsinfektioner som skulle kunna förebyggas med östrogen. Arkivbild: Colourbox

Trots att det går att förebygga urinvägsinfektion med östrogen, är det inte vanligt att äldre kvinnor får den hjälpen.

Vårdfokus rapporterade i förra veckan om en studie som visar att lokal östrogenbehandling förebygger urinvägsinfektion, och den medicinska bakgrunden till det. Urinvägsinfektioner är ett stort problem i äldrevården, men trots att östrogenbehandling kan förebygga infektionen, får sällan äldre kvinnor den behandlingen.

Utredningar görs inte

Agneta Sandberg som är sjuksköterska och uroterapeut i Karlskrona, konstaterar att alla på särskilda boenden som har en blåsstörning ska erbjudas en utredning, men att det inte alltid görs i dag. Många utreds inte alls utan får inkontinensskydd i stället.

– Självklart borde äldre kvinnor få lokalbehandling med östrogen. Med den behandlingen påverkas även urinröret. Men tyvärr får de i dag inte det i den utsträckning de behöver, säger hon.

Svårt att behandla

Men att behandla en kvinna med demenssjukdom med östrogen lokalt kan också vara problematiskt, eftersom det är svårt att förklara vad man gör och varför. En förutsättning är, enligt Agneta Sandberg, att personalen också är övertygad om att det fungerar.

– Det handlar också om vår egen inställning när vi erbjuder behandlingen till den demenssjuka kvinnan. Vi måste själva känna oss trygga och framföra det som om det inte är något märkvärdigt, säger Agneta Sandberg

Hon påpekar också att man borde titta mer på avföringsvanorna betydelse för utvecklingen av uvi.

– Om en person är förstoppad kan det vara svårt att även tömma urinblåsan vilket i sin tur kan orsaka uvi.

Agneta Sandberg är med i nätverket Nikola, www.nikola.nu, som verkar för att förbättra vården för personer med blås- och tarmstörningar. Hon sitter också med i den expertgrupp för Socialstyrelsen som arbetar med de här frågorna; ett kunskapsunderlag för vad som ska ingå i en basal utredning vid urininkontinens – ett underlag för öppna jämförelser.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida