SSF kräver lagstadgat meddelarskydd i privat vård efter Caremaskandalen

SSF:s, Svensk sjuksköterskeförenings, etiska råd reagerar kraftfullt mot de händelser som rapporteras från Caremas äldrevård under de senaste veckorna. Nu kräver rådet lagstadgat meddelarskydd för vårdpersonal som arbetar i privat verksamhet.

14 november 2011

Sjuksköterskornas etiska råd reagerar starkt mot den senaste tidens händelser inom privatägda Caremas äldrevård. I ett pressmeddelande säger de att ”det är ett svek mot äldre personer som är beroende av vård att riskkapitalbolag får utnyttja välfärdsystemet för egen vinst, som inte beskattas i Sverige, på bekostnad av god vård”.  

De säger också att det är orimligt att personal ska riskera sitt arbete när de slår larm om missförhållanden inom vård och omsorg som finansieras med skattemedel.

Bristen på kompetens inom äldrevården lyfts också i meddelandet; trots att de omsorgsboende tillhör de svårast sjuka äldre är vården ofta fragmentarisk och sköts av de med lägst utbildningsnivå. För att de allra sjukaste ska få den vård och omsorg som de behöver krävs fler sjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och läkare som kan arbeta i team, anser Sjuksköterskornas etiska råd. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida