Äldrevård

Statsbidrag har gjort äldrevården tryggare och roligare

Statsbidrag har gjort äldrevården tryggare och roligare
Kommunerna har bland annat kunnat satsa på fler promenader och annan utevistelse, enligt Socialstyrelsen. Arkivbild: Mostphotos

Många kommuner har använt sig av regeringens extrapengar till ökad bemanning inom äldreomsorgen — framför allt för att öka nattbemanningen och göra tillvaron trevligare för de äldre, visar en utvärdering från Socialstyrelsen.

2 november 2016

Under 2015 kunde svenska kommuner söka stimulansmedel från staten för att stärka bemanningen inom äldrevården, med fokus på att öka tryggheten och kvaliteten och ge personalen mer tid över till att umgås med de äldre.

5 000 fler anställda

Satsningen har varit kritiserad, bland annat för att kommunerna bara hade ett halvår på sig att ansöka om pengarna. Men nu visar en utvärdering som Socialstyrelsen gjort att alla kommuner utom tre har kunnat dra nytta av den riktade satsningen på 995 miljoner kronor. 82 procent av den här summan har betalats ut och använts till att finansiera nästan 5 000 årsarbetare, varav 6 procent sjuksköterskor. Framför allt har kommunerna anställt fler undersköterskor.

En styrka med bidraget, enligt Socialstyrelsen, är att kommunerna kunnat använda pengarna till olika delar av äldreomsorgen, där behoven setts som störst. En sak som sticker ut i kommunernas redovisningar är satsningar på att göra tillvaron för de äldre mer stimulerande och meningsfull.

Trivsel och stimulans

Här handlar det om både individuella aktiviteter som promenader, samtal och tidningsläsning och gruppaktiviteter som gymnastik, utflykter, bakning och dans.

Den andra stora satsningen som kommunerna gjort är förstärkt bemanning på kvällar och nätter som gör att de äldre kan stanna uppe längre om de vill och att tryggheten ökar när personal finns närvarande på nätterna. Fler exempel på satsningar som gjorts är:

  • Flera kommuner har även stärkt bemanningen på morgnarna, så att de gamla själva ska kunna få välja när de vill stiga upp på morgonen.
  • Ökad kontinuitet i bemanningen inom hemsjukvården, så att de äldre får möta samma personal i större utsträckning.
  • Insatser för att hemgången till eget boende efter en sjukhusvistelse ska bli tryggare, exempelvis genom att hjälpmedel inte dröjer.

Ändå en droppe i havet

Socialstyrelsen bedömer att satsningen är lyckad, för att den kom igång snabbt och för att pengarna använts till att förbättra och individanpassa äldrevården precis som det var tänkt. Men den granskande myndigheten påpekar också att 995 extra miljoner är en droppe i havet jämfört med vad vården och omsorgen av äldre kostar i stort. Stimulansmedlen utgör knappast 1 procent av notan för vård- och äldreomsorgen i Sverige som 2015 hamnade på 114 miljarder kronor.

I år och ytterligare två år framåt kommer cirka två miljarder kronor per år att betalas ut i nya statsbidrag för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida