”Viktigare hitta nya arbetssätt i vården än höja pensionsåldern”

”Viktigare hitta nya arbetssätt i vården än höja pensionsåldern”
På EPSU-mötet i Bukarest talar Vårdförbundets vice ordförande Pia Arndorff om de utmaningar Europas åldrande befolkning ställer. Foto: Anders Olsson

Allt fler talar om att höja pensionsåldern för att möta utmaningarna i ett Europa med en allt äldre befolkning. Men det är viktigare att hitta nya arbetssätt i vården. Det säger Vårdförbundets vice ordförande Pia Arndorff som talar på Europas offentliganställda förbunds pågående möte om vård och social service i Bukarest.

– Att höja pensionsåldern är en kortsiktig lösning på problemet. Det behövs aktiva åtgärder som hela tiden säkerställer vården. Kvaliteten på vården får aldrig sänkas, det måste vara utgångspunkten. Om vi ska kunna upprätthålla en god och säker vård för en allt större andel äldre måste vi se helheter och samband, säger Pia Arndorff. 

I sitt tal konstaterar hon att det gäller att hitta smarta sätt att sprida ”best practice” inom och mellan länder,  arbeta mer med hälsovård och förebyggande insatser och  förbättra villkoren för vårdens yrkesgrupper. Utan insatser på bred front så riskerar vården att urholkas på kunskap och kompetens, enligt Pia Arndorff. 

Hon påpekar bland annat att ett system för äldre liknade de som finns på  svenska barn- och mödrahälsovårdscentraler skulle effektivisera vården och ge stora hälsovinster för en ansenlig del av befolkningen. 

Samtidigt framhåller hon att vården måste vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats för unga professionella. Det måste löna sig att utbilda sig och villkoren måste vara så goda att alla har förutsättningar att arbeta ett helt yrkesliv. Ända fram till pension.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida