granskning: rasism i vården

Patientens utseende, språk och bakgrund ska inte påverka vilken vård som ges. Men det gör det. Myter och fördomar gör den strukturella rasismen svårfångad - och den drabbar även vårdpersonal. Ofta saknas dessutom bevis för diskriminering eftersom tonfall, formuleringar och intentioner inte dokumenteras. Vårdfokus har granskat rasismen i vården.
Innehåller 14 artiklar - senast uppdaterad torsdag 30 mars 10:39