Hot och våld i vården

Innehåller 81 artiklar - senast uppdaterad torsdag 31 augusti 13:46
Hot och våld i vården 24 april

De jobbar mot våldet: ”Man vet inte vad som kan hända”

24 april Gängskjutningar skakar Sverige. Sjuksköterskor möter det grova våldet i frontlinjen inom ambulans och akutvård. De spelar också en roll i det förebyggande och rehabiliterande arbetet med barn och unga. Vårdfokus har i en artikelserie träffat sjuksköterskor som jobbar för ett tryggare samhälle.