1 miljon

2 januari 2013

….ska Region Skåne betala i vite för att sjukhussängar stått för trångt på Helsingborgs lasarett. Kammarrätten upphäver Förvaltningsdomstolens tidigare beslut att sänka vitet till 300 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida