Övertid i Coronavården

120 timmar övertid – på fyra månader

120 timmar övertid – på fyra månader
En 900-procentig ökning av övertidstimmarna under april månad - det är facit för intensivvårdsavdelningen på SÄS.

Övertiden på Södra Älvsborgs sjukhus iva-avdelning ökade med 900 procent i april. För en i personalen blev det totalt 120 timmar övertid under årets första månader. Nu varnar Vårdförbundet för ökade sjukskrivningar i krisens spår.

Läget på intensivvårdsavdelningar runtom i landet blir allt mer pressat. När rekommendationen är att stanna hemma vid minsta tecken på förkylning ökar övertiden för de som hoppar in. På Södra Älvsborgs sjukhus iva-avdelning har antalet övertidstimmar gått upp med 900 procent under april, enligt en sammanställning som HR-enheten gjort.

– Jämför man med 2019 har de arbetat jättemycket mer övertid än vad man normalt gör, säger Åsa Bertilsson, HR-strateg på sjukhuset.

.

Hon säger att det inte förekommit någon liknande ökning under hennes tid på sjukhuset. Mätningar av övertid är inget som görs regelbundet på just iva-avdelningen på SÄS. Denna gång var det Borås Tidning som efterfrågade siffrorna som plockades fram manuellt. Är det över 200 timmar övertid per person syns det automatiskt. Så är inte fallet med övertiden för 2020, men totalt uppgår övertiden i april till 2 800 timmar.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

”Osäkerheten en faktor”

Ellinor Johansson, förtroendevald för Vårdförbundet på SÄS, är bekymrad över läget:

 Vi har ganska många coronapatienter inneliggande, jag tror det i dagsläget är 14 patienter med coronaviruset. All planerad vård är struken och man har gjort ytterligare omstruktureringar bland personalen. Covid-ivaavdelningen är väldigt tufft belastad. Det finns ju inte så många iva-sjuksköterskor heller – man har verkligen inget överskott på personal vanligtvis, säger hon.

Osäkerheten kring semestrarna förvärrar situationen ytterligare för personalen. Besked om semester väntas först nästa vecka, men förhandlingarna har som på många andra platser i landet handlat om att förlägga delar av semestern i september – knappast en optimal lösning för personal i stort behov av återhämtning.

Ellinor Johansson, förtroendevald för Vårdförbundet på SÄS. Foto: Privat.

– De som jobbar på Iva är väldigt slitna, de går i skyddsutrustning hela tiden och det blir inte mycket utrymme för raster och pauser, säger Ellinor Johansson.

Vad kan effekten bli om man inte får sin återhämtning?

– Det är en pressad situation under lång tid, då blir risken stor för ökade sjukskrivningar. Osäkerheten och oron är också en faktor, det är oklara beslut som gör att det blir ännu svårare att förhålla sig. Det kan handla om att man får sömnsvårigheter med oro och ångest. Det ser jag som kommande svårigheter framöver, säger Ellinor Johansson.

Att psykisk ohälsa väntas öka i spåren av coronakrisen och att vårdpersonal är en särskilt utsatt grupp skriver också forskare under på, enligt SVT. I en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin varnas för just detta. Förutom vårdpersonal pekas intensivvårdade patienter, barn och ungdomar ut som de som riskerar att drabbas hårdast.

Ellinor Johansson nämner också att vårdpersonal gjort sig hörda i lokalpressen genom insändare, där man bland annat begärt extra ersättning för den mängd arbete man faktiskt utför.

– Än så länge har vi inte fått något gehör på det, säger hon.

Krav från sjuksköterskor

Även på andra håll i landet höjs röster från sjuksköterskor på iva- och infektionsavdelningar med liknande krav. I P4 Jönköping framförde sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen på länssjukhuset Ryhov krav på tid för återhämtning, extra ersättning och tydlighet när det gäller semestrarna.

Liknande krav ställdes i ett öppet brev till Region Jönköping signerat sjuksköterskor, undersköterskor och servicepersonal på sjukhusets infektionsklinik, där man förutom pressen i arbetsmiljön med att skola in nya kollegor på kort tid, mycket övertid och oro för semestern även uttryckte oro för att bli smittad på jobbet. Sven Fägerskjöld Sällström, tillförordnad HR-direktör i regionen, svarar i en intervju med Jönköpings-Posten att han förstår oron, men ser förslagen om risktillägg och full lön vid sjukskrivning  som svåra att genomföra.

På SÄS i Västra Götaland kan möjligen en liten ljuspunkt skönjas: Både Åsa Bertilsson och Ellinor Johansson nämner att antalet covidpatienter i behov av respiratorvård gått ner under senaste veckan.

– Några sjuksköterskor har kunnat vara lediga i helgen, vi har inte behövt full personalstyrka på plats. Det har givit en liten andningsfrist, säger Åsa Bertilsson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida