25 sjuksköterskor på Akademiskas akutmottagning säger upp sig i protest

25 sjuksköterskor på Akademiskas akutmottagning säger upp sig i protest
25 sjuksköterskor på Akademiska sjukhusets akutmottagning har sagt upp sig i protest mot låga löner. Vårdförbundets vice ordförande i Uppsala Gun-Britt Lindkvist är inte förvånad. Foto: Anders Barkfeldt

25 sjuksköterskor på Akademiska sjukhusets akutmottagning har sagt upp sig i protest mot försämrade arbetsvillkor och dålig löneutveckling. Vårdförbundets vice ordförande i Uppsala är inte förvånad. ”Någon gång är måttet rågat”, säger hon.

Sjuksköterskorna på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala har varit missnöjda länge. Och inte bara över sina låga löner. Vårdförbundets vice ordförande i Uppsala, Gun-Britt Lindkvist, berättar att det började för ett par år sedan när en arbetstidsmodell togs bort.

– De fick längre arbetstid och försämrad ersättning för obekväm arbetstid. Sjuksköterskorna upplevde att de blev lovade en kompensation, men någon sådan kom aldrig, säger hon.

Många chefsbyten

Men fler saker ligger bakom uppsägningarna på akutmottagningen. Vårdfokus har tidigare skrivit om turbulensen på chefsnivå. Avdelningschefen fick sparken efter att ha sagt ifrån till sina överordnade chefer, och strax därefter slutade även divisionschef och verksamhetschef.

– Det har varit många chefsbyten och det har inneburit att ingen har drivit akutmottagningens frågor på arbetsgivarsidan, säger Gun-Britt Lindkvist.

Så är det den låga lönenivån. Sjuksköterskorna upplever inte att de är lönesatta utifrån sin kunskap, och trots att de har genomfört förändringsarbeten som har förbättrat flödet på akutmottagningen har det inte visat sig på lönebeskedet.

– På en akutmottagning bygger man upp en specialistkunskap om det akuta omhändertagandet som innebär en blick och en känsla för hur allvarligt sjuk patienten är. De måste dessutom ha förmågan att fatta snabba beslut som kan vara livsavgörande. Inget av det här har visat sig i deras löneutveckling.

Lågt löneutfall

Gun-Britt Lindkvist ser på löneutvecklingen under de senaste åren att Vårdförbundets medlemmar på akutmottagningen fick ett löneutfall på 1,79 procent under 2010, och 1,49 procent under 2011.

– Det är oförsvarligt lågt med tanke på deras kunskap, säger hon.

Vårdförbundet har inte fått något tillfredsställande svar från arbetsgivaren om varför löneutvecklingen på akuten har varit så dålig. Nu pågår samtal mellan arbetsgivaren och sjuksköterskorna där även representanter från förbundet deltar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida