sommaren 2016

Akut brist på vårdplatser på Karolinska

Akut brist på vårdplatser på Karolinska
All planerad kirurgi är inställd på Karolinska i dag, endast operationer som inte kan vänta och akut kirurgi genomförs.

Alla operationer som inte är akuta ställs in idag. "Läget är extremt", säger Liv Andersson, Vårdförbundets huvudskyddsombud.

Vårdplatsläget inom vuxensjukvården är mycket pressat. Endast ett fåtal vårdplatser finns lediga och cirka 25-30 patienter väntar på olika former av vård utanför Karolinska, uppger sjukhuset.

Operationer som var planerade att ske idag har fått skjutas upp. Men exakt hur många det handlar om kan inte chefläkare Elda Sparrelid svara på.

– Alla verksamheter har fått instruktioner att titta på vilka det medicinskt är möjligt att skjuta upp, utan att det skadar patienten, säger hon till Dagens Nyheter.

Sjuksköterskebrist stänger vårdplatser

Karolinska universitetssjukhuset har dragit ner antalet vårdplatser med 20 procent under sommaren. Men redan innan dess hade man problem med att rekrytera sjuksköterskor och har som följd av det tvingats stänga vårdplatser.

– Situationen just nu är extrem, det här läget har vi aldrig varit i tidigare. Men å andra sidan säger vi samma sak varje sommar – vilket också är sant eftersom det hela tiden har blivit allt värre, säger Liv Andersson som är huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Karolinska.

Hon är upprörd och ledsen för patienternas skull, för alla de som nu får sina planerade operationer inställda.

– Varje sommar planerar Karolinska och landstinget för hur många vårdplatser de ska hålla öppna och varje sommar misslyckas de eftersom planeringen inte sker efter det behov som finns utan efter vad man klarar av med den bemanning man har, säger Liv Andersson.

En konsekvens av personalpolitiken

Hon menar att dagens situation med vårdplatsbrist och inställda operationer är konsekvensen av en långvarig, dålig personalpolitik.

– Våra löner hålls nere vilket leder till att sjuksköterskorna söker sig bort från landstingsvården. Bristen på sjuksköterskor leder till stress och dålig arbetsmiljö för dem som arbetar kvar, vilket gör att ännu fler slutar.

Sjukhusledningen uppger nu att man följer vårdplatsläget dag för dag och prioriterar patienter utifrån medicinskt behov. Akut vård utförs, men planerad vård minskas kraftigt. Så mycket vård som möjligt kommer att genomföras inom dagkirurgi och dagmedicin för att frigöra vårdplatser.

Det är inte bara Karolinska som har brist på vårdplatser inom Stockholms läns landsting. I en rapport från landstinget om sommarläget sägs att det är högt tryck på akutmottagningarna och ett ”ansträngt vårdplatsläge”.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida