Akuten i Lund får en månad till på sig att rätta till arbetsmiljön

Akuten i Lund får en månad till på sig att rätta till arbetsmiljön
Senast till den 15 april ska arbetsmiljön ha blivit väsentligt bättre på akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund, enligt förvaltningsrättens beslut. Arkivbild: Anders Olsson

Skånes universitetssjukhus får ytterligare en månad på sig att komma till rätta med arbetsmiljön på akutmottagningen i Lund.

Efter flera larmrapporter från medarbetarna och de fackliga organisationerna inspekterades akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund vid två tillfällen i december. I mitten av januari överlämnade myndigheten en skarpt formulerad rapport som utmynnade i en lång rad krav på snabba förbättringar.

För att ytterligare understryka allvaret i situationen beslutade Arbetsmiljöverket i början av februari att förelägga verksamheten ett vite på sammanlagt 4,3 miljoner kronor. Kravet var att arbetsgivaren före den 15 mars ska ha anpassat arbetsbelastningen för de anställda på ett sätt som innebär att de inte riskerar sin hälsa.

Dagen efter vitesförläggandet överklagade Region Skåne beslutet till förvaltningsrätten i Malmö, som nu beslutat att ge regionen respit till den 15 april.

– Alla parter tjänar på att detta inte dras i långbänk i domstolen. Och vi förutsätter att sjukhuset, oavsett överklagandet, arbetar för att förbättra arbetsmiljön på akutmottagningen, säger Arbetsmiljöverkets chef i Malmö, Mats Ryderheim, i en kommentar i tidningen Sydsvenskan.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida