Akuten i Lund riskerar att stängas

Akuten i Lund riskerar att stängas
Monica Näslund, styrelseledamot i avdelning Skåne, anser att det är fel tidpunkt att föra in ytterligare en förändring på akutmottagningen i Lund.

Personalen är hårt pressad. Ändå vill sjukhusledningen nu flytta infektionsmottagningen till akuten under helgerna.

Både patienter och personal mår dåligt på akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har hotat att stänga mottagningen på grund av brister i patientsäkerheten.

Vid sin senaste inspektion  ställde myndigheten tre krav: patienternas tid i väntrummet måste kortas, tiden innan de kommer till läkare likaså, och svårt sjuka patienter måste kontrolleras oftare.

I slutet av november ska Ivo göra ett nytt besök på akutmottagningen i Lund. Till dess måste kliniken visa på förbättringar annars finns risk för att enheten stängs.

Akutenhetens klinikchef Jan Ljunghusen verkar dock ta det hela med ro. Han hänvisar bland annat till en rapport som ledningen håller på att skriva och som senast den 25 november ska lämnas till Ivo.

– Vi har stora förbättringar på gång. Det skulle förvåna mig om de inte godkänner oss, säger han.

Några viktiga förändringar som han nämner är att patienter som inte har ett direkt behov av akuta insatser lättare kommer att kunna hänvisas till primärvården, personalen jobbar mer i team, patienterna triageras på rum istället för i väntrummet, väntetiderna till läkare har kortats och ett projekt pågår för att få vårdavdelningarna att snabbare ta emot patienter från akuten.

Många säger upp sig

Vårdförbundets medlemmar verkar dock inte helt övertygade.

– Vår arbetsmiljö har varit ansträngd under lång tid och många säger upp sig, berättar Malin Fagrell, Vårdförbundets förtroendevalda på akuten i Lund.

Enligt henne har situationen blivit ännu värre sedan ledningen nyligen tog bort den tidiga triagen.

– Det ser bättre ut i statistiken eftersom patienter inte längre sitter i väntrummet. I stället får patienten träffa en sjuksköterska som gör en första bedömning av vilket team patienten ska till. Patienten får sedan sitta med ett papper i handen i korridoren och vänta på själva undersökningen som ofta görs av nyanställda sjuksköterskor, säger Malin Fagrell.

Trycket på teamen har blir betydligt större eftersom inga provtagningar, ekg och andra viktiga parametrar fångas upp i förväg.

Vårdförbundet protesterar

Nu vill ledningen, på grund av sjuksköterskebrist, dessutom flytta infektionsmottagningen till akuten under helgerna. Det har fått Vårdförbundets avdelning i Skåne att skriva ett yrkande enligt medbestämmandelagen där man kräver att flytten inte genomförs under de omständigheter som råder.

Monica Näslund, styrelseledamot i avdelningen Skåne, ser klara risker med att flytta infektionsmottagningen till akuten. En av dem är att det lokalerna inte är byggda för patienter med infektioner och de två rum med sluss som finns ligger långt bort från personal och övervakning.

Foto: PrivatMonica Näslund

– Hög personalomsättning betyder att en stor del av personalen har liten erfarenhet och dessutom har ju arbetsgivaren redan ändrat arbetssättet genom att ta bort triaget. Våra medlemmar är redan överbelastade.  Tidpunkten för den här förändringen är fel, säger Monica Näslund.

Vill se riskbedömning

Arbetsgivaren har svarat på kritiken genom att bemanna upp infektionsmottagningen på helgerna. Monica Näslund är tveksam till om det räcker.

Om beslutet ändå genomförs kräver Vårdförbundet bland annat att man gör en bedömning av risken för ohälsa och olycksfall som kan orsakas av luftburen smitta.

Fler befaras fly

Malin Fagrell är orolig för att ännu fler sjuksköterskor kommer att lämna akuten.

– Vi har haft krismöte med arbetsgivaren och uttryckt oro för konsekvenserna av en förändring till. De lyssnar, men inser inte hur mycket det här kommer att kosta i form av att folk säger upp sig.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida