Akuten i Lund slipper rekordböter

Skånes universitetssjukhus slipper betala mångmiljonböter. Detta trots att arbetsmiljön är så dålig att Arbetsmiljöverket valde att ingripa.

Vårdfokus har tidigare rapporterat om att Lunds akutmottagning hotades av ett rekordvite på hela 4,3 miljoner kronor om inte den pressade arbetssituationen förbättrades snabbt. Efter flera larmrapporter från medarbetarna och de fackliga organisationerna gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion i december och skrev sedan en skarpt formulerad rapport som utmynnade i hotet om vite.

Region Skåne överklagade och får nu rätt av förvaltningsrätten i Malmö – sjukhuset slipper betala. Domstolen anser att det kan vara svårt att helt eliminera riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetsmiljön och att Arbetsmiljöverket uttryckt sig oklart. Därför upphävs beslutet om vite.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida