sjukskrivningar

Allt fler kvinnor blir sjuka av jobbet

Allt fler kvinnor blir sjuka av jobbet
Allt för mycket arbete eller för hög arbetstakt är en vanlig orsak till att kvinnor inom den offentliga sektorn blir sjuka av jobbet. Arkivbild: Mostphotos

För sjunde året i rad ökar antalet arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem på arbetsplatsen. Jämfört med 2011 har anmälningarna nära nog fördubblats.

Som Vårdfokus berättade i förra veckan ökar den psykiska ohälsan bland kvinnor i arbetslivet. Framför allt inom yrken där man har mycket kontakt med människor i sitt arbete, exempelvis inom vård och omsorg.

I dag redovisade även Försäkringskassan statistiken över sjukfrånvaron under 2016. Högst sjukfrånvaro hade kvinnor inom vård, skola, omsorg och sociala tjänster med 147 sjukfall per 1 000 sysselsatta. Vanligaste orsaken till sjukskrivning var psykisk ohälsa.

Det stämmer väl överens med Arbetsmiljöverkets senaste statistik om utvecklingen vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar på den svenska arbetsmarknaden. Under 2016 minskade de anmälda arbetssjukdomarna visserligen totalt sett. Men med ett stort undantag.

Arbetssjukdomar ökar bland kvinnor

För sjunde året i rad ökar nämligen arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av hur arbetet organiseras och på grund av dåliga relationer på jobbet. Sedan 2011 har den typen av anmälningar bland kvinnor ökat med 91 procent, främst inom kvinnodominerade branscher som vård och omsorg.

Mer än var tredje anmälan om arbetssjukdom uppgavs vara orsakad av organisatoriska eller sociala faktorer. Det handlar ofta om allt för mycket arbete eller för hög arbetstakt. Men även om problem i relationerna på arbetsplatsen, som till exempel samarbetsproblem, mobbning, utfrysning och trakasserier.

Vanligaste orsaken

Hela 46 procent av anmälningar om arbetssjukdom som gällde kvinnor uppgavs ha dessa orsaker. Motsvarande siffra för män var 21 procent. Det var också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland kvinnor inom branscherna offentlig förvaltning, försvar, vård, omsorg och sociala tjänster.

Men statistik går att tolka på olika sätt. Jämför man med hur det såg ut längre tillbaka i tiden är det betydligt färre som drabbas i dag. För kvinnor anmäldes det 3,2 arbetssjukdomar per 1 000 sysselsatta 2016, vilket är mindre än hälften så många som anmäldes 2003.

År 2016 anmäldes cirka 122 500 arbetsskador

  • 34 600 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro (14 400 kvinnor, 20 300 män).
  • 64 700 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (35 300 kvinnor, 29 500 män).
  • 10 200 olyckor på väg till eller från arbetet (6 800 kvinnor, 3 400 män).
  • 11 800 arbetssjukdomar (7 500 kvinnor, 4 300 män).
  • 45 arbetsolyckor med dödlig utgång.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida