Almedalen. Sömnbrist gör oss mindre glada och mer arga

Almedalen. Sömnbrist gör oss mindre glada och mer arga
Gustav Nilsonne vid Stressforskningsinstitutet har undersökt hur vår förmåga till empati hänger ihop med hur bra vi sovit. Foto: Helena Mirsch

Nya rön från Stressforskningsinstitutet visar att empatin minskar när vi sovit för lite.

Det var knökfullt på Stressforskningsinstitutets seminarium om stress och sömn i Almedalen. Det är helt klart en fråga som intresserar många.

Bland mycket annat presenterades en helt ny ännu opublicerad studie, om hur sömnstörningar påverkar vår empatiska förmåga.

Härmar bistra ansikten

Doktoranden Gustav Nilsonne har undersökt hur 60 friska deltagare reagerar inför glada och bistra ansikten beroende på om de har sovit tillräckligt eller för lite.

Försökspersonerna har fått se bilder på leende ansikten och på ansikten med rynkad panna och så har forskarna mätt hur mycket de härmar ansiktsuttrycken.

Det visade sig att med sömnbrist så härmade försökspersonerna de leende personerna mindre – men de härmade de bistra minerna mer.

Förmåga till empati

– Det överraskade mig. Jag trodde nog att försökspersonerna skulle vara generellt mer mottagliga för stimuli vid sömnbrist och även bli mer smittade av glädje, säger Gustav Nilsonne.

Han tycker resultaten är intressanta, inte minst med tanke på vårdpersonal där förmågan till empati är oerhört viktig i arbetet.

I höst ska hela studien sammanställas och skickas in för publicering.

Nattarbete inte värst

Sömnforskaren professor Torbjörn Åkerstedt berättade också om sin forskning kring sömn, stress och arbetstider. Han tog bland annat upp den studie som Vårdfokus tidigare skrivit om som visar att nattarbete inte är de värsta arbetstiderna när man frågar de anställda själva.

Sämst mår man av kort framförhållning, det vill säga att man inte vet riktigt när man ska arbeta, därefter av delade turer och på tredje plats hamnar arbetspass som innebär mindre än elva timmars nattvila. Även växling mellan dag och natt upplevs som jobbigare än rent nattarbete.

Vi blir piggare med åren

En annan undersökning visar att sex timmars arbetsdag minskar stress och sömnstörningar. Till en början minskar också sjukskrivningarna, men inte i längden.

Men varmaste applåden från publiken fick Torbjörn Åkerstedt när han slog fast att vi inte blir tröttare med åren – utan tvärtom! Studier visar att vi behöver sova mindre när vi blir äldre och att en 60-åring är betydligt mindre trött än en 25-åring.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida