Ambulans tvingades åka med poliseskort till Husby

Ambulans tvingades åka med poliseskort till Husby
Ambulansen i Stockholm har blivit utlovade att få poliseskort för att kunna hämta sjuka i de oroliga områdena i Stockholm.

Polisen fick eskortera ambulans till ett litet barn med andnöd.

Ambulansen vågade inte åka in i området utan eskort, uppger Södermalmspolisen.

Enligt de riktlinjer som finns ska ambulanspersonalen alltid begära poliseskort om uppdraget är riskfyllt.

Ambulanssjuksköterskor upprörda

– När vi blir hindrade i vårt arbete innebär det en direkt fara för andra personers liv, säger ambulanssjuksköterskan Janne Kautto som har jobbat de senaste nätterna.

Han är upprörd över det som händer och säger att det kan få långtgående konsekvenser om ambulans- och räddningspersonal inte kan jobba tryggt.

– Vi pratar mycket om det här och är ju rädda. Vi åker inte gärna in i de oroliga områdena utan att ha polisbeskydd och då kan det dröja om polisen är upptagen på annat håll, säger Janne Kautto.

Fara för akut sjuka

– Vi ger oss inte in i områden om det finns hot om våld, säger Jan Hesselberg, chef för region Stockholm vid Samariten Ambulans.

Kan upploppen i Stockholm innebära att ambulans inte hinner fram till personer som är akut sjuka?

– Det är absolut en fara om vi inte kan ta oss fram vid akuta tillstånd. I allmänhet går det snabbt att få poliseskort, de brukar prioritera oss, men om det händer väldigt mycket på samma gång kan man tänka sig att det blir svårare, säger Jan Hesselberg.

Backar in av säkerhetsskäl

Vid Aisab Ambulans, som täcker västra Stockholm där det varit som mest oroligt, har man också en ökad beredskap.

– Vi följer de handlingsplaner som finns för hot- och våldsituationer, men personalen har även fått ett extra pm om vad de ska tänka på när de åker till de här oroliga områdena, säger Svante Sörenson, stationschef i Vällingby.

Det handlar bland annat om att backa in så att det går snabbt att köra därifrån och att om möjligt undvika att åka under broar där man kan bli utsatt för stenkastning.

– I övrigt följer vår personal de övergripande direktiv som finns och vi har blivit lovade att vi ska kunna få poliseskort när vi bedömer att det är nödvändigt, säger Svante Sörensen.

Förhöjt beredskapsläge

I går eftermiddag beslutade enheten för kris- och katastrofberedskap vid Stockholms läns landsting att gå upp i förhöjt beredskapsläge.

– Anledningen var oroligheterna i kombination med en riskfylld fotbollsmatch på Friends Arena, säger chefläkaren Anna Nergårdh.

Förhöjt beredskapsläge innebär tätare kontakter mellan landstinget, polisen, SOS Alarm och vårdgivarna.

I morse återgick man till normalt beredskapsläge igen.

– Men vi följer förstås utvecklingen noga, poängterar Anna Nergårdh.

Fakta Riktlinjer

  • Inte i något fall skall egen säkerhet åsidosättas! Om uppdraget innebär risk skall sjukvårdsledare samråda med räddningsledare respektive polisinsatschef. (Medicinska riktlinjer för ambulanssjukvård, SLL)
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida