Ambulanssjuksköterskor i Skåne är missnöjda med den medicinska ledningen

Ledningen tar inte till vara våra kunskaper. I stället får vi direktiv som försvårar arbetet. Det här sägs i en protestskrivelse till ledningen från en stor grupp ambulanssjuksköterskor i Skåne.

Skrivelsen är undertecknad av ett 80-tal av de cirka 100 ambulanssjuksköterskorna i Malmö/Trelleborg och Helsingborg/Ängelholm. I skrivelsen säger de att ledningen inte tar till vara på deras yrkeskunnande.

Dessutom, säger de, kommer ledningen med direktiv som de många välutbildade och erfarna ambulanssjuksköterskorna upplever som märkliga. Exempelvis hur man åker i hiss; hur och vem som ska åka i första respektive andra hand.

Föräldrarna får men inte sjuksköterskorna

Ett annat är direktivet handlar om smärtstillande läkemedel. Ambulanssjuksköterskorna är förbjudna att fatta egna beslut om att ge smärtstillande till barn. I stället måste de inhämta tillstånd från läkare. Något som kan ta rätt lång tid. De ska nämligen då kontakta någon av de läkarbilar som finns i regionen. Eftersom det händer att en inte är i drift, tvingas de ibland söka kontakt med flera.

– Det här är ett märkligt direktiv med tanke på att föräldrar får ge smärtstillande till sina barn, men inte vi med vår utbildning och erfarenhet, säger ambulanssjuksköterskorna.

I skrivelsen medger ambulanssjuksköterskorna att en del direktiv från ledningen är bra och behövs.

– Problemet, säger de, är att ledningen inte lyssnar på vad vi för fram. Vi kommer med synpunkter och frågor, men det leder sällan till något.

En arbetsmiljöfråga

Rickard Uppenberg är Vårdförbundets förtroendevalde inom ambulansverksamheten i Skåne. Även om det inte är en facklig aktion – Vårdförbundet står inte som avsändare och har inte deltagit i aktionen – förstår han protesten.

– Vi har haft många diskussioner med ledningen tidigare. I det mesta fungerar samverkan mellan Vårdförbundet och ledningen, men inte när det gäller medicinska frågor. Där kommer vi ingen vart. Vårdförbundet följer frågan eftersom det handlar om de anställdas arbetsmiljö. Det viktigaste nu är att få i gång en bra dialog, säger han.

Vill inte kommentera

Göran Harrysson är ambulanschef inom Kamber, Region Skånes organisation för katastrof, ambulanser och beredskap. Han säger att han har fått skrivelsen, men inte vill uttala sig.

– Vi ska ta upp den i ledningsgruppen först. Sedan kan jag kommentera frågan, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida